Na desinfekci povrchů venkovních ploch nahlížíme úplně stejně, jako na plochy ve vnitřních prostorách.  Nejdůležitějšími benefity služby jsou pro nás dlouhodobá účinnost certifikované aktivní látky, zdravotní nezávadnost a z toho vyplývající bezpečnost pro člověka a rostliny při pobytu v dané lokalitě.

Naše certifikovaná technologie produkuje mlhu, která vytváří na všech ošetřených plochách padajícími kapičkami aktivní účinný mikrofilm. Tím nejen okamžitě odstraníme ze vzduchu a povrchů viry, bakterie, plísně a houby, ale vytvořený povlak dlouhodobě okamžitě ničí jakékoliv patogeny. 

Tento způsob desinfekce se nazývá mlžení nebo fogování. Je vhodný pro místa, kde je pravděpodobné, že se případné patogeny na površích a plochách uchytí a svým působením tak mohou ohrozit zdraví člověka. 

Výhody této technologie:

  • Ošetření ploch je velmi rychlé, protože padající mikro kapénky efektivně zasáhnou rozsáhlou plochu.

  • Zničíme všechny viry, bakterie, plísně i houby, ale nepoškodíme například rostliny.

  • Ošetřeny jsou plochy a samozřejmě i vzduch v prostoru.

  • Do 30 minut od zásahu je možné plochy užívat a dotýkat se jich holýma rukama.

  • Na zásah není nutné plochy jakkoliv připravovat.
Yabokshop.cz - prostorová dezinfekce veřejných prostor